Home Българите по Света Изпързалянето на гората

Изпързалянето на гората

Източник: „Капитал“

Митническите контролни органи ще бъдат разтоварени от едно от своите задължения, ако бъдат приети гласуваните от правителството промени в Закона за горите. Причина е, че измененията предвиждат отпадане на режима за издаване на удостоверение за износ и внос на необработен дървен материал, с който на практика тази стока сега е поставена под специален режим. Мотивите на вносителя са, че „въпросната мярка не оказва търсеното благоприятно въздействие, възпиращо нарушенията в тази област“.

Преведено на прост език, това означава, че държавата си признава, че въпреки изискването за удостоверение за износ необработеният дървен материал си „пътува“ свободно и без такова. Освен това от внесения в Народното събрание текст става ясно, че пречка за изпълнението на това законово изискване има и поради недостатъчната численост на служителите на изпълнителната агенция по горите, заради което не може да се осигури нужното „присъствие, контрол и заверка на удостоверенията на всички изходни пунктове в страната“. Забавното в случая е, че докато тези текстове отпадат поради „липсата“ на административен капацитет, в проекта се връщат други от предишния Закон за горите, засягащи лова, отпаднали преди време поради същите причини.

Параграф 22

С премахването на изискването за наличието на специално удостоверение за износ на необработена дървесина отпада и друго – за доказване на законността по отношение добива на суровината. Според сега действащите текстове от закона, за да се получи удостоверение за износ, се изисква доказване на произхода на дървесината – чрез договор за добив или фактура за закупуване. Изисква се и външнотърговски договор, с който да бъде доказано накъде пътува дървеният материал, както и документ за платена такса за издаването на документа. С параграф 22 от проекта за изменение на Закона за горите всички тези изисквания са заличени.

Според някои екоорганизации тези промени ще доведат до изчезването на огромни горски площи. „Това е нарушение на няколко европейски регламента за гарантиране законността на използваната в общността дървесина и би поощрило незаконния дърводобив. Нещо, което е особено опасно за частните гори“, се казва в становище на Сдружение „Екофорум за устойчиво развитие“. Опасенията, че частните гори ще бъдат изсечени и изнесени, се подсилват и от друг текст, с който се отменя изискването добивът на дървесина да се извършва от регистрирани търговци в случаите, когато това се извършва от физически лица, които секат собствени гори. „Тези промени означават, че вече няма никаква гаранция за законността на добиването на един необработен дървен материал“, казва Андрей Ралев от Коалиция „За да остане природа в България“. Според него има и още един сценарий – с отпадането на изискването за изключване от горския фонд на територии, за които имат план за изграждането на ски писти, е възможно всички гори там да бъдат изсечени с мотива за изграждане на нови ски писти.

Всяка гора – ски писта

„По този регламент може цялата страна да се направи в ски писти и да бъдат изсечени всички частни гори“, казва Ралев. Подобно опасение изрази и бившият заместник-министър на земеделието и храните Георги Костов, който е автор на приетия преди по-малко от година изцяло нов Закон за горите. В интервю за „Дарик“ той казва, че „промяната, с която ски пистите няма да бъдат изключвани от държавните горски територии, има една опасност частните собственици да започнат да си учредяват право на строеж на писти и примерно да кажат от Пампорово до Асеновград да бъдат изпълнени с частни писти, които никой не може да спре“.

7 януари 2012

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Последни Новини

Коментари