Home Българите по Света КИЦ- Босилеград е застрашен според неправителствена организация

КИЦ- Босилеград е застрашен според неправителствена организация

От Обществено движение „Западни покрайнини“ са разпространили декларация, в която изразяват притеснението си от оказвания сръбски натиск върху Културно-информационния център на българите в Босилеград и възпрепятстването дейността му.

Осъществява се една последна фаза за унищожаване на КИЦ-Босилеград чрез подмяна на неговата мисия, програма, организация и не на последно място – ръководство.

Възпрепятстват се и се осуетяват редица културни, обществени и образователни инициативи и дейности на КИЦ. Систематично се преследват по съдебен път политическите лидери на българското население. Изземват се или дублират културните, хуманитарните, обществени и просветни функции на КИЦ. Упражнява се масов психологически терор на хората, сътрудничещи на КИЦ. Работи се за злепоставяне, изолация и компрометиране на КИЦ, както сред местното население, така и пред българските държавни институции.

За съжаление в тази дейност са въвлечени и определени български институции благодарение на политиката на сътрудничество между сръбските власти и български държавни структури, но забележете – винаги в ущърб на българските национални интереси, посочва се в декларацията.

В позицията си от Движението споделят наблюдението си, че под председателството на Иван Николов КИЦ-Босилеград се превърнал в българска институция, изнесена извън границите на България, осъществяваща една многообразна дейност, превръщаща го в своеобразно консулство на България в Западните покрайнини.

Целият текст на декларацията може да прочетете тук:

През последните четири години обстановката, в която работи Културно-информационния център на българите в Босилеград, стана изключително неблагоприятна. Тя е такава не само по отношение на КИЦ, но също така по отношение на всички неправителствени организации и партии, борещи се за спазване правата на българското малцинство. Всъщност осъществява се една кампания за смазване на обществено-културния живот на българското население. Това включва недопускане образованието да се води на майчин език, неприкрита неприязън и противопоставяне при честване на важни дати от историята на България, максимално затрудняване на трансграничното движение на хора и материали за отбелязване на празници на българската култура, смазване на всеки опит да се възродят българските черкви и служенето в тях на български език. Очертава се една ясна тенденция сръбската административна власт, която винаги в крайна сметка се е управлявала от твърди националисти, независимо от партийната им принадлежност, да изземва от ръцете на КИЦ-а дейности, присъщи именно на тази културна институция.

Под председателството на Иван Николов КИЦ-Босилеград се превърна в българска институция, изнесена извън границите на България, осъществяваща една многообразна дейност, превръщаща го в своеобразно консулство на България в Западните покрайнини. Културно-информационният център на българите в Босилеград организира целогодишно пълноценен културен живот на населението в Босилеградския край, помагащ му да съхрани българското си самосъзнание, чувството си за духовна принадлежност към Родината България и самочувствието си на стойностен народ, дал сериозен принос във формиране на европейската култура и цивилизация. Това става с познатите ни разнообразни средства и дейности като: издаване на бюлетин, международни фестивали, организиране на културни събития, изложби, представяне на български книги и филми и още много други форми на дейност. Също така КИЦ сътрудничи активно и с български институции, подпомагайки ги в работата им по изясняване на български произход на кандидатите за българско гражданство, кандидат-студентски кампании, квалификационни курсове. През последните години Културният център засили борбата си за опазване на историческото, културно и църковно наследство от миналото (Изворската черква Св. Троица, черквата в с.Долна Любата, поддържане гробове на българи, загинали във войните). КИЦ разшири преките си контакти с отделни институции в Европейския съюз, както в Брюксел, така и на място в града. Поддържа се и добра връзка с българските медии за информираност в двете посоки. Особена активност проявява КИЦ за възстановяване обучението на децата на майчиния им език, както е записано в самата сръбска конституция.

Това очертава българския Културно-информационен център като най-успешната неправителствена организация, действаща на територията на Сърбия, поддържаща българския дух и българското самосъзнание на населението по тези краища.

Това е една безкомпромисна борба за спазване правата и свободите на българите в Западните покрайнини според съвременните европейски разбирания и в съответствие с позицията на Европейския съюз, чийто член е и Република България.

При тази обстановка се осъществява една последна фаза за унищожаване на КИЦ-Босилеград чрез подмяна на неговата мисия, програма, организация и не на последно място -ръководство.

Това става чрез разнообразни средства, насочени към различни цели и с използване  на различни похвати:

– Възпрепятстват се и се осуетяват редица културни, обществени и образователни инициативи и дейности на КИЦ.

– Систематично се преследват по съдебен път политическите лидери на българското население.

– Изземват се или дублират културните, хуманитарните, обществени и просветни функции на КИЦ.

– Упражнява се масов психологически терор на хората, сътрудничещи на КИЦ.

– Работи се за злепоставяне, изолация и компрометиране на КИЦ, както сред местното население, така и пред българските държавни институции. За съжаление в тази дейност са въвлечени и определени български институции благодарение на политиката на сътрудничество между сръбските власти и български държавни структури, но забележете – винаги в ущърб на българските национални интереси.

– През последната година нещата се влошиха до степен на жестока антибългарска кампания и създаване на социално напрежение особено в предизборната обстановка през лятото, предшествала победата на националистите.

Вижда се, че сръбските служби за сигурност използват средства за вклиняване между отделните български активисти и постигане на противопоставяния чрез конфликти на личностна основа. Посяват се  подозрения между тях за лични облаги, злоупотреба с пари или служене на други интереси. Умело се пренасочват амбициите на  иначе способни хора от посока на дейности в посока на длъжности. Нещата се представят като необходимост от обновяване на кадрите и мерки за подобряване работата на КИЦ.

В такава тежка обстановка работят членовете и сътрудниците на КИЦ, което поставя на изключително изпитание техните морални и психологически качества.

Опитите да се правят реформи в КИЦ-Босилеград, в това съдбовно време, когато се решава не само съдбата на тази българска културна институция, но и съдбата на българското малцинство, което е пред прага на пълното си асимилиране, обслужва по същество сръбските интереси и асимилационна политика, която се упражнява още по-неотстъпчиво от сегашното националистическо правителство на Сърбия начело с президента Томислав Николич и  министър-председателя и лидер на Социалистическата партия Ивица Дачич.

КИЦ-Босилеград винаги е работил за спазване на човешките и малцинствени права, съхранение на културата и подобряване на материалното положение на българите в Западните покрайнини (Европейски трансгранични проекти, търсене на български инвеститори, нов статут на граничен пункт Олтоманци-Рибарци и прочие). Осъществяването на прибързани реформи в условия на натиск, неблагоприятни обществени условия и на безпринципна основа, ще нанесе непоправими поражения на Културно-информациония център и ще намали моралното присъствие на България на тази земя. Ще се задълбочи разпада на българския етнически елемент до степен на изличаване, подобно  на претопяването на българите в Поморавието през миналия век.

Призоваваме българските институции имащи отношение /по естеството на своята работа/ към нашите сънародници там, да дадат своята подкрепа за Културно-информационния център, който в продължение на почти две десетилетия се бори безкомпромисно за правата и свободите на българите, оказали ли се по прищявката на историята извън прекроените граници на България. Точно сега, в това трудно време за нашите сънародници  и активисти там е необходимо да се подкрепи Културно-информационния център в Босилеград. Не е достатъчно да се задоволяваме само с помощ, осъществявана от отделни лица, фирми, партии и общински власти. Дошло е време държавата в лицето на Министерството на образованието и културата, Държавната агенция за българите в чужбина, Министерство на външните работи, Светия синод, президентската институция и други да застанат без колебание зад КИЦ-Босилеград, който се нуждае от морална, организационна и не на последно място материална помощ, не само за да оцелее, но и да разшири своята дейност и завоюваните вече позиции.

Доцент Лозан Митев

Д-р Валентин Янев

12 октомври 2012

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Последни Новини

Коментари