КСБ

FIEC публикува Пакт за умения в строителството

В контекста на Дните на индустрията на ЕС 2022 г. секторните социални партньори на Европейския съюз в строителната индустрия, Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC) и Европейската федерация на строителните и дърводелските работници (EFBWW) в сътрудничество с Европейската конфедерация на строителите (EBC) публикуваха Пакт за умения в строителството – инициатива, насърчавана от Европейската комисия в рамките на „Програмата за умения на ЕС“. Призовавайки към конкретни ангажименти от заинтересованите страни в областта на строителството и образованието на всички нива, този Пакт има за цел да мобилизира съгласувани усилия между частни и публични партньори за качествени инвестиции в професионалното образование и обучение (ПОО), както и в знания, умения и компетенции в полза на работна сила на строителния отрасъл.

„Строителната индустрия на ЕС представлява 9,5% от БВП на ЕС (1324 млрд. евро)

и 6,1% от общата заетост в ЕС (12,7 млн. работници, ангажирани в около 3,2 млн. предприятия). Значението й за европейската икономика и общество е факт, още повече като се има предвид ключовата роля за осъществяването на екологичните, цифровите и здравните цели в Зеления пакт на ЕС“, посочват от FIEC. „В същото време строителните компании се сблъскват с трудности при намирането на работници с необходимите умения и секторът става все по-малко привлекателен, особено за млади хора и жени“, констатират от европейската федерация.

В продължение на десетилетия индустрията непрекъснато се развива и адаптира, внедрявайки „зелени”, дигитални, безопасни и здравословни условия, които отварят изцяло нова гама от кариерни и предприемачески възможности. За да ги популяризират по-добре, FIEC, EFBWW и EBC съвместно са разработили Пакта за умения в строителството. Той

идентифицира 5 ключови принципа за подобряване на качеството и броя на уменията:

- Изграждане на силни партньорства, включително с институции за ПОО;

- Мониторинг на предлагането/търсенето на професионална дейност и предвиждане на нуждите от знания, умения и компетенции;

- Работа срещу дискриминацията;

- Привличане на повече млади хора и жени в сектора;

- Насърчаване на култура на учене през целия живот, подкрепена от адаптирани стимули.

Инициативата предлага всички заинтересовани страни в сферата на строителството и образованието да поемат конкретен ангажимент в изпълнение на ключовите принципи на Пакта. Като се има предвид тяхната структура и обхват, независимо дали на европейско, национално, регионално или местно ниво, включилите се в инициативата ще изберат най-подходящите действия, които да отговарят на собствените им нужди по отношение на повишаване на квалификацията и преквалификация. FIEC, EFBWW и EBC ще отчитат напредъка на годишна база. Независимо че ситуацията по отношение на липсата на кадри варира значително в страните от ЕС, амбицията е през следващите 5 г. да се повиши квалификацията и да се преквалифицират 25% от работната сила в строителната индустрия, като целта е да бъдат обхванати 3 млн. работници.

 „Строителството има нужда от добре обучени хора. Навлизането на новите технологии и климатичните цели на ЕС показват нуждата от придобиването на нови умения от работниците или да подобрят тези, които притежават”, е заявил Никола Шмит, еврокомисар по работни места и социални права.

„С този Пакт ние призоваваме всички заинтересовани страни - както публични, така и частни, на всички нива да се присъединят към нас и да се ангажират да създадат правилните условия, които ще позволят повишаване на квалификацията и преквалифициране на работната сила в сектора. Това е предпоставка за постигане на целите на Зеления пакт на ЕС“, е споделил президентът на FIEC Томас Бауер.

 „Строителният сектор е изправен пред недостиг на работна ръка от много години. Има спешна нужда от привличане на повече млади работници, повече жени и квалифицирани хора в сектора. Пактът за умения е възможност за постигането му“, е подчертал Йохан Линдхолм, президент на EFBWW.

„Пактът е от решаващо значение, тъй като бележи нов кръг от конкретни ангажименти за подобряване на строителните умения в Европа“, е коментирал Риналдо Инчерпи, президент на EBC.