Новини

Българският парламент одобри режима на данъчно облагане на интерконектора с Гърция за срок от 25 години

В рамките на тази седмица Комисията по енергетика към Народното събрание одобри Законопроекта за ратификация на Междуправителственото споразумение между Република България и Република Гърция относно проекта за изграждане на междусистемната газова връзка Гърция България (газопроводът IGB). 

Народните представители гласуваха в пленарна зала в пълно единодушие за ратификацията, която се отнася към стабилизирането на нивата на данъчно облагане за срок от 25 години, колкото е периодът на експлоатация на газопровода. Законопроектът премина успешно първо и второ четене, което финализира неговото приемане. 

Междуправителственото споразумение беше подписано в края на миналата година от министрите на енергетиката на България и Гърция. Основната цел на споразумението е утвърждаване на подход за разпределение на приходите, които ще генерира газопроводът между двете държави, както и установяването на данъчен режим за периода на експлоатация на интерконектора в рамките на 25 години. 

Процесът на обсъждане и утвърждаване на включените в споразумението клаузи с данъчните администрации на двете държави продължи повече от половин година, като целта беше да се утвърдят приемливи условия за всички страни, както и да се потвърди, че включените клаузи не противоречат на както на националните законодателства на Гърция и България, така и на европейското законодателство в областта.  

Подписването на Междуправителственото споразумение между Република България и Република Гърция допринася за установяването на предвидимост на паричните потоци за акционерите в проектната компания ICGB. Така се дава възможност и да бъде приложена конкурентна тарифа за пренос на природен газ, което се очаква да доведе до повишена атрактивност на газопровода за бъдещите търговци на газ.

Ратификацията бе приета без дебат на първо и второ четене в Народното събрание, което е ясен знак за важността на проекта на национално ниво. До няколко дни Законът за ратификация на Междуправителственото споразумение между Република България и Република Гърция относно проекта за изграждане на междусистемната газова връзка Гърция-България ще бъде изпратен за обнародване в Държавен вестник, с което процесът по ратификация на споразумението ще приключи на територията на България.

Предстои подобна процедура да бъде проведена и в Гърция, където споразумението трябва да бъде одобрено от местния парламент с оглед на това процесът да бъде успешно финализиран и от двете държави, които отговарят за изграждане на интерконектора.