Home Видео Парламентът да приеме решение за имигрантите

Парламентът да приеме решение за имигрантите

Парламентарните група на Патриотичен фронт, Атака и Народен съюз внесоха днес в деловодството на Народното събрание проект за решение за организация за настаняване на всички имигранти, преминаващи незаконно държавната граница на страната ни.

В предложеното решение се посочва, че Министерски съвет трябва да засили мерките за охрана на държавната граница и центровете за настаняване на имигранти, включително да разпореди при необходимост за справяне с масови безредици употреба на сила. Повод за искането са последните случаи и необоснованите претенции на имигранти в лагерите, конкретизира на пресконференция в НС Валери Симеонов, председател на ПГ на ПФ. Той посочи, че е наложително да се направят спешни постъпки за подписване на двустранни споразумения за реадмисия с Афганистан, Пакистан, Ирак и други страни, чиито граждани системно нарушават границата ни, част от тях са на възраст под 18 години.

Вносителите настояват да се предприемат мерки и организация незаконните имигранти да се настаняват само в лагери от закрит вид. И в същото време източниците за финансиране на дейностите за интеграция на чужденци да не натоварват държавния бюджет и българските граждани, които нямат вина за ситуацията. Трябва да се намерят външни източници за финансиране, категорични са от ПФ.

За нас интеграцията не е решение на имиграцията, подчерта в изказването си Искрен Веселинов – народен представител от ПФ.

Горчив е досегашният ни опит с имигрантите. София, Харманли отдавна показаха, че властта трудно гарантира сигурността на хората. Факт са и първите организирани безредици от имигранти. Нашите бежански центрове превръщат българите в съответните населени места в потенциални бежанци. Това е записано в Мотивите към предложението, подписано от Красимир Каракачанов, Валери Симеонов, Волен Сидеров и Румен Йончев.

Подчертава се още, че мигрантите проникват на добре организирани групи с мълчаливото покровителство на правителството на съседна Турция, а анализът показва, че има ръст от 400-500 души седмично с възможност натискът да се засили.

От ПФ констатират още, че подписаното с Турция споразумение за реадмисия на имигранти на практика не работи и затова призоваха предложението им да бъде спешно разгледано и прието.

Текст на предложението:

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 85, ал. 1 от ПОДНС внасяме проект за решение за организация за настаняване на всички имигранти, преминаващи незаконно държавната граница на Република България с мотиви към него.

Молим, проектът за решение да бъде предоставен за разглеждане и гласуване съгласно установения ред.

ВНОСИТЕЛИ:

1. Красимир Каракачанов

2. Валери Симеонов

3. Волен Сидеров

4. Румен Йончев

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

РЕШЕНИЕ

За организация за настаняване в общежития от закрит тип на всички имигранти, преминаващи незаконно държавната граница на Република България с мотиви към него.

         Народното събрание на основание  чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България взе следното

РЕШЕНИЕ:

  1. Задължава Министерски съвет да засили мерките за охрана на държавната граница и центровете за настаняване на имигранти включително да разпореди при необходимост за справяне с масови безредици употреба на сила, като например водни оръдия, газови гранати, огнестрелно оръжие и др.
  2. Да направи спешни постъпки за подписване на двустранни споразумения за реадмисия с Афганистан,  Пакистан, Ирак и др. страни, чиито граждани са системни нарушители на държавната граница.
  3. Да предприеме мерки за организация на настаняването на всички имигранти, преминаващи незаконно държавната граница на Република България да става единствено в общежития от закрит тип извън населените места.
  4. Източниците за финансиране на мерки и дейности за интеграция на чужденци могат да бъдат само:

4.1. Европейски фондове;

4. 2. Международни и чуждестранни финансови инструменти;

4.3. Международни институции и организации.

ВНОСИТЕЛИ:

1. Красимир Каракачанов

2. Валери Симеонов

3. Волен Сидеров

4. Румен Йончев

МОТИВИ

Един от проблемите, които будят най-голяма тревога в българските граждани е проблема с нелегалните имигранти и бежанците, както и заплахата в България да бъдат настанени големи маси от тях. Тиражираха се дори изказвания за трайно заселване на имигранти в обезлюдените общини, изказвания, които в последствие членове на правителството отрекоха, но фактът, че дойдоха от авторитетна институция, като Националното сдружение на общините в Република България буди тревога. Това би превърнало тези региони в анклави с небългарско население.

Горчив е досегашният ни опит с имигрантите. София и Харманли отдавна показаха, че властта трудно гарантира сигурността на хората. Факт са и първите организирани безредици от имигранти. Нашите бежански центрове превръщат българите в съответните населени места в потенциални бежанци. Карат ги да се чувстват не на място в собствения си град, квартал, дом. Това е още един повод да се говори за подмяна на етническия и верски облик на тези райони и то  подмяна гибелна за българщината. 

Следва да се отбележи драстичната промяна в демографската структура на мигрантския поток. Вече проникващите в България са не бегълци от райони на военни действия, а млади мъже от Афганистан, Пакистан, Северна Африка и др., които търсят богат живот без полагане на усилия на Запад. Факт е, че първият бунт на мигранти в лагера Харманли мина под мотото, че желаят повече лукс, по-хубава храна, чистачки в стаите, а защо не и румсървиз от полицията… Опасността от масови безредици обаче продължава да грози този български град.

Мигрантите проникват на добре организирани групи с мълчаливото покровителство на правителството на съседна Турция. Анализът показва, че имаме ръст до 400-500 човека седмично. Възможно е този натиск да се засили и да добие мащабите, на които станахме свидетели на гръцко-македонската граница. Това налага спешни мерки за засилване охраната на границата, което предлагаме в настоящото решение. Освен това считаме, че длъжностните лица, които я осъществяват трябва да бъдат сигурни, че държавата ги подкрепя, ако се наложи да се употреби сила. Това важи и за охраната на имигрантските центрове. При опасност от масови безредици следва да бъдат употребени всички средства за справяне с тях: водни оръдия, газови гранати, огнестрелно оръжие и др. Това е важно не само за овладяване на конкретната ситуация, но и за респект на потенциалните нарушители на границата или организатори на безредица.

Не трябва да допускаме да станем жертва и на сбърканата европейска политика по имигрантския въпрос, не бива огромните маси нелегални имигранти, чужди по култура, религия и манталитет да се установяват на българска територия. Според нас, патриотите, единственото решение не е множенето на лагери или „интеграцията“ на имигранти в българските общини, а принудително връщане на всички нарушители на границата ни в родната им страна. За това предлагаме правителството спешно да направи постъпки за споразумения за реадмисия с всички страни, които се явяват родни за тях.

В тази насока предлагаме и Народното събрание да вземе решение, с което да определи като единствено възможно място за настаняване на лицата, преминали незаконно държавната граница, общежития от закрит тип извън населените места.

Втората част на решението е с друга насоченост: Вече е факт ПМС № 208 от 12 август 2016 г., с което е приета Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумение за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила.  Това Постановление, прието без същински дебат в отпускарския месец август, предвижда  като възможни източниците за финансиране на мерки и дейности за интеграция на чужденци да бъдат държавния и общинските бюджети. В обществото с основание зрее недоволство, че България трябва да плаща сметката на чужди военни авантюри в Близкия Изток, Северна Африка и Афганистан. И това в момент, когато една голяма част от собствения й народ живее в крайна бедност. Съгласно тази наредба имигрантът, на когото е предоставено убежище или международна закрила има гарантирани ред безплатни привилегии, за които българския гражданин си плаща: жилище, детски учебни заведения, здравни осигуровки и т.н.  Считаме, че средствата за тази „интеграция“ не трябва да ощетяват българския бюджет, респективно гражданите, а да са единствено от международни източници.

ВНОСИТЕЛИ:

1. Красимир Каракачанов

2. Валери Симеонов

3. Волен Сидеров

4. Румен Йончев

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Последни Новини

Коментари