Контакти

Адрес на редакцията

ул. “Михаил Тенев” № 6 (до THE MALL)
е-mail news.stroitel@gmail.com

Прокурист – Главен редактор

Ренета Николова
тел. 02 / 80 62 24 26
моб. 0888 55 39 50

Отговорни редактори

Десислава Бакърджиева
Емил Христов

Фоторепортер

Румен Добрев

Коректор

Румяна Кръстева

Счетоводство

Надежда Сумрова

Редакционни телефони

тел. 02 / 806 24 22

Разпространение

"Български пощи" ЕАД

Контакти

Съвет на директорите

инж. Пламен Пергелов – председател
инж. Любомир Качамаков
инж. Благой Козарев

Офис мениджър

Калоян Станчев

Редактори

Росица Георгиева
Мирослав Еленков
Теодор Николов

Специални кореспонденти

Елица Илчева
Георги Сотиров

Графичен дизайн

Влади Георгиев
инж. Галя Герасимова

Реклама

Ренета Николова
моб. 0888 55 39 50

Печат

"СОФИЯ ПРИНТ ИНВЕСТМЪНТ" ЕООД